Hanke
Yleishyödyllinen investointihanke - 202103

Hyrynsalmen Luvankosken kalastus- ja retkeilyalueen investointihanke

Hyrynsalmen kunta

30.04.2022 - 29.09.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Leader-hankkeen avulla Hyrynsalmen Luvankosken aluetta kehitetään kunnan ja paikallisen osakaskunnan yhteisvoimin virkistyskalastajia, kyläläisiä ja retkeilijöitä paremmin palvelevaksi luonto- ja retkeilykohteeksi. Tavoitteena on ohjata vierailijoita, kalastajia ja retkeilijöitä kestävän kehityksen mukaiseen, vastuulliseen toimintatapaan liikkumisessa, jätehuollossa ja muussa toiminnassaan. Alueella olevan luontopolkureitin rakenteita, kuten pitkoksia, porrastuksia, sorastuksia ja opasteita uudistamalla liikkumista ohjataan osin uudelleen linjattavalle reitille, jossa huomioidaan paremmin reitin turvallisuus ja herkän lehtomaisen koskiluonnon säilyminen mahdollisimman luonnonmukaisena. Alueelle rakennetaan biokäymälöitä ja tilava, retkiruokailun mahdollistava ja säältä suojaava grillikota, jossa on mahdollista jopa yöpyä. Alueen lähtöpisteen paikoitusaluetta laajennetaan ja sinne rakennetaan jätehuoltopiste ja toimintaa ohjaava opastaulu. Samalla maastossa olevat vanhat WC:t, roska-astiat ja opastaulut poistetaan.Tavoitteena on siisti, elämyksellinen ja luontoa kunnioittava retkikohde niin kyläläisille kuin satunnaisille kulkijoillekin. Luvankosken aluetta ympäröivät jylhät vaaramaastot. Retkeilijöiden turvallisuuden varmistamiseksi ja haaveritilanteita varten Myhkyrinvaarasta raivataan mönkijäkelpoinen pelastusura, joka toimii myös huoltourana alueen huoltamiseksi. Maastossa leiriytyjille alueelle osoitetaan paikat mm. telttailijoille tai hammock-yöpyjille. Luvankosken alue on aina ollut kyläläisten tärkeä kokoontumispaikka ja sillä on rikas kulttuurihistoria. Luontopolkureitille tullaankin pystyttämään havaintotauluja, joissa esitellään luontokohteiden lisäksi myös alueen kulttuurihistoriaa

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

202103

Aloituspäivämäärä

30.04.2022

Loppumispäivämäärä

29.09.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Yleishyödyllinen investointihanke

Alatoimenpide

7.5 Vapaa-aika ja matkailuinvestoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Vapaa-aika ja matkailuinvestoinnit

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt