Hanke
Kehittämishanke - 164099

Hyvää lähiruokaa Virroilta-hanke

Virtain kaupunki

31.03.2021 - 30.12.2023

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hankkeella tavoitellaan uudenlaista palvelumuotoilua ravintola-alojen kehittämiseksi Virroilla. Verkostoituminen on yksi avaintekijöistä yhteistyön toteutumiselle. Tavoitteena on kehittää uudenlaista palvelua eri asiakasryhmille sekä korostaa lähiruuan merkitystä ravintola annoksissa. Lisäksi pohditaan uusia innovatiivisia uusia paikallisia ravitsemusalan palveluita ja tuotteistetaan uudelleen takeaway-aterioita. Nämä toimenpiteet mahdollistavat uutta liiketoimintaa. Hankkeen myötä yrittäjien osaaminen lisääntyy, palvelut kehittyvät ja markkinointi tehostuu. Hankkeessa toteutetaan yritysryhmän yhteisiä sekä yrityskohtaisia kehittämistoimenpiteitä. Hankkeen tavoitteena on tuoda esille Virtain laadukkaat ravintolayritykset oheispalveluineen eri kohderyhmille tuotteistettuna. Hanketta hakee ja hallinnoi Virtain kaupunki, toiminta-aika on 19.4.2021 - 31.12.2022.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

164099

Aloituspäivämäärä

31.03.2021

Loppumispäivämäärä

30.12.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.2 Uusien tuotteiden ja menetelmien kehittäminen

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Yritysryhmän kehittämishanke (75 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt