Hanke
Kehittämishanke - 9395

Ideat kehiin – Inarin kylien esiselvityshanke

Inarin kunta

14.07.2015 - 28.01.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Inarin kunnan Elinkeinot & kehitys Nordican hallinnoiman Ideat kehiin -Inarin kylien esiselvityshankkeen tavoitteet pohjautuvat Pohjoisimman Lapin Leader ry:n Peloton Pohjoisin 2014-2020 -strategiaan, Yhteistyöllä ja osaamisella elinvoimainen, rohkea ja kansainvälinen kotiseutu. Esiselvityshankkeen päätavoitteena on selvittää Inarin kylien kehittämis- ja investointitarpeet yhteistyössä kyläyhdistyksien, kylien muiden toimijoiden ja Inarin kunnan kanssa. Hankkeen tavoitteena on Inarin kylien elinvoimaisuuden lisääminen kehittämällä kylien viihtyvyyttä sekä palveluiden saatavuutta. vahvistaa kylien identiteettiä, edistää kylien välistä yhteistyötä ja selvittää kylien elinkeinollisia mahdollisuuksia sekä luoda kauniita ja hoidettuja kyliä. Hankkeessa selvitetään kylien asukkaiden ja toimijoiden tarpeita saamelaiskulttuurin kehittämiseen ja vahvistamiseen kylillä ja otetaan huomioon kylien asukkaiden elinkaari ¿vauvoista vaareihin¿, nuoria unohtamatta. Hankkeessa pyritään motivoimaan kyläläisiä kehittämään jopa rohkeita avauksia ja ottamaan huomioon myös kansainvälinen näkökulma. Hankkeen tavoitteena on myös madaltaa kyläyhdistysten kynnystä omaehtoiseen kehittämiseen. Konkreettisena toimenpiteenä ja tuotoksena on tehdä kahdeksalle sitoumuksensa jättäneelle kylälle kyläsuunnitelmat sekä yksi kylien yhteinen kärkihankesuunnitelma. Kylä- ja kärkihankesuunnitelma tehdään visuaalisesti edustavaan painoasuun ja tiedotetaan tuloksista. Hankkeesta hyötyvät paikalliset pienet kyläyhdistykset, koska niiden ei tarvitse vastata hankebyrokratiasta vaan ne voivat osallistua kyläsuunnitelmien tekemiseen ja kylissä toimivat yritykset, koska kyläsuunnitelmat antavat yrityksille uskoa tulevaisuuteen toimia yrittäjänä kylässä. Kyläsuunnitelmat tehdään kyläkohtaisissa työpajoissa yhteistyössä ja osallistaen. Innostamisen keinona käytetään myös yhteisosallistumista Lapin kylätoimintapäiville Rovaniemelle lokakuussa 2015. Hankkeen toteutusaika on 15.7.2015 - 30.6.2016.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

9395

Aloituspäivämäärä

14.07.2015

Loppumispäivämäärä

28.01.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.1 Selvitykset ja suunnitelmat

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Selvitykset ja suunnitelmat

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt