Hanke
Kehittämishanke - 259682

Ilmastokestävyyttä Lounais-Suomen metsiin

Suomen metsäkeskus - Finlands skogscentral

- 30.12.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Metsillä on merkittävä rooli muuttuvassa ilmastossa ja monimuotoisuuden turvaamisessa. Ilmastokestävyys on huomioitava jatkossa kaikissa metsissä tehtävissä toimenpiteissä. Suomen metsäkeskus toteuttaa Ilmastokestävyyttä Lounais-Suomen metsiin -hanketta yhteistyössä MTK Metsänomistajien kanssa Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakunnissa 1.12.2023-31.12.2025 välisenä aikana. Hankkeen kohderyhmänä ovat hankealueella metsää omistavat henkilöt sekä metsäalan ammattilaiset. Hankkeen päätavoitteena on, että metsänhoito Lounais-Suomen alueella on ilmastokestävää ja luonnon monimuotoisuuden huomioivaa. Aktiivinen, oikea-aikainen ja optimaalisesti kohdennettu metsän- ja luonnonhoito lisää metsien kasvua ja terveyttä, edistää monimuotoisuutta sekä vahvistaa hiilinieluja. Hankkeella on 3 osatavoitetta. Osatavoite 1: Metsänomistajat tunnistavat ja ottavat käyttöön metsien mahdollisuudet ilmastonmuutoksen hillinnässä sekä ymmärtävät, että metsänhoidon on sopeuduttava ilmastonmuutokseen. Osatavoite 2: Metsäluonnon monimuotoisuus turvataan talousmetsien luonnonhoidon keinoin alueen ominaispiirteet huomioiden. Osatavoite 3: Hankkeessa vahvistetaan myönteistä mielikuvaa nykyaikaisesta ilmastokestävyyden ja luonnon monimuotoisuuden huomioivasta metsän- ja luonnonhoidosta jakamalla monipuolisesti tietoa ja lisäämällä viestintää. Hankkeessa toteutetaan erilaisia metsänomistajille suunnattuja tilaisuuksia, kuten webinaareja, livetilaisuuksia ja maastokoulutuksia. Lisäksi toteutetaan kauppakeskustapahtumia, osallistutaan SuomiAreena-keskusteluun ja järjestetään opintoretki. Hankkeessa toteutetaan aktiivista viestintää muun muassa sosiaalisen median kanavilla. Hankkeen toteutus edistää Lounais-Suomen metsien ilmastokestävyyttä ja monimuotoisuutta sekä lisää hiilinieluja. Metsien terveys paranee. Metsänomistajat ja metsäalan ammattilaiset ottavat käyttöön uusia toimintatapoja. Metsän- ja luonnonhoito alueella aktivoituu.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

259682

Loppumispäivämäärä

30.12.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Maaseututyyppi

Ulompi kaupunkialue

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Ilmastoyhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Koordinointi- ja aktivointihankkeet

Hankeluonne

Alueiden välinen

Kohdealue

SO4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt