Hanke
Investointihanke - 271001

IMAS sisäradan laajennus

Isonkyrön Metsästys- ja Ampumaseura r.y.

- 29.11.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Isonkyrön Metsästys- ja Ampumaseura ry remontoi sisäampumaradan laajennusosaa. Tila remontoidaan pintakäsittelyllä, maalaamalla, äänieristeillä, valaistuksella ja uusilla kalusteilla. Laajennusosaan on tarkoitus hankkia uusia ratalaitteita ilmaolympiapistoolilla harjoittelua varten. Radalla voisi olla mahdollista järjestää tulevaisuudessa myös kilpailuja, joka piristäisi lajin harrastuneisuutta alueellisesti laajemminkin. Kohderyhmänä ovat erityisesti nuoret, lajiin tutustujat ja jo kauemmin lajia harrastaneet ampujat.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

271001

Loppumispäivämäärä

29.11.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Ydinmaaseutu

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tarkenne

Yleishyödylliset maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt