Hanke
Kestävä kalastus ja vesien elollisten luonnonvarojen ennallistaminen ja säilyttäminen - 254210

Investeringsstöd för dragmaskin

Sundén Robert Kim Michael

27.06.2023 - 30.07.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Investering av dragmaskin samt hydraulaggregat för att göra det fysiskt tunga arbetet lättare, samt för att undvika skador på kroppen vid tungt arbete. För att arbetet skall bli smidigare och det skall gå lätt att manövrera båten från fören där dragmaskinen skall monteras, så behöver jag även montera en extra styranordning med gasreglage i fören.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Hankenumero

254210

Aloituspäivämäärä

27.06.2023

Loppumispäivämäärä

30.07.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kestävä kalastus ja vesien elollisten luonnonvarojen ennallistaminen ja säilyttäminen

Alatoimenpide

1.1 Taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristön kannalta kestävän kalastustoiminnan vahvistaminen

Toimenpiteen tyyppi

Kalastuksen kehittäminen ja investoinnit sekä ympäristötoimet

Toimenpiteen tarkenne

Kalastuksen investoinnit, pois lukien moottorinvaihdot, pyydysten valikoivuus ja suojaaminen sekä eläinten hyvinvointi

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt