Hanke
- 93511

Investoinnit tulevaisuuteen

Keski-Karjalan Jetina ry

25.02.2019 - 26.04.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Teemahankkeen avulla aktivoidaan uusia pieniä toimijoita mukaan Leader-toimintaan. Tavoitteena on tehdä Leader-rahoitus tutuksi toteuttajille, että hankkeeseen osallistuneet toimijat osaisivat myös jatkossa tarvittaessa hyödyntää Leader-rahoitusta toimintansa kehittämisessä. Hankkeeseen tavoitellaan määrällisesti noin 6-20 alatoteuttajaa. Hankevalinnassa etusijalla ovat Leader-toiminnassa uudet hakijat. Alatoimenpiteiksi valitaan ensisijaisesti toimenpiteitä mitkä edistävät energiatehokkuutta, kestävää kehitystä, harrastusmahdollisuuksia, hakijan toiminnan edellytyksiä, siisteyttä ja viihtyisyyttä tai joiden hyöty kohdistuu lapsiin ja nuoriin. Hallitus valitsee alatoimenpiteet pisteyttämällä hakemukset edellä mainittujen kriteerien mukaisesti. Alahankkeen kokonaiskustannusarvio voi olla 1000-6500 euroa. Alahankkeiden toteuttamiseen myönnetään 75% investointituki. Vaadittavaa yksityistä omarahoitusosuutta tulee olla 25% kustannusarviosta ja se tulee korvata rahalla. Hankkeen hallinnoinnin hoitaa Keski-Karjalan Jetina ry.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

93511

Aloituspäivämäärä

25.02.2019

Loppumispäivämäärä

26.04.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Alatoimenpide

7.0 Koordinointiosa 7 toimenpide

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Koordinointiosa 7 toimenpide

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt