Hanke
Valmisteluraha - 263960

Järviruokohankkeen valmistelu

Maaseudun Sivistysliitto ry

- 29.06.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hankeselvityksessä selvitetään mitkä kylät ja vesialueiden hallinnoijat ovat lähdössä mukaan suunniteltuun järviruoko hankkeeseen. Tavoite leader -aluekohtaisissa hankkeissa on saada mukaan vähintään viisi kylää ja usea laajempi monikäyttösuunnitelmia Pohjois-Kymen Kasvu ry:n alueelle. Tavoitteena on koostaa järviruokoa hyödyntävä hankesuunnitelma ja sen toteuttajat Pohjois-Kymen Kasvu ry:n alueella. Järviruokon hyödyntämistä on selvitetty, mutta käytännön toimiin varsinkin paikallistasolla ja järvialueilla ei ole laajemmin päästy. Nyt on tarkoitus koostaa hankeselvitysrahalla, miten toimitaan paikallistasolla ja mitkä tahot osallistuvat varsinaisen hankkeen toteuttamiseen. Hankeselvityksessä suurin työ on saada riittävän monta kalaveden osakaskuntaa mukaan. Kylätoimijat, vaikka ovatkin usein samoja henkilöjä kuin vesialueiden haltijat, ovat aktiivisempia toimijoita, joita on helpompi saada mukaan. Hankeselvityksessä selvitetään myös muiden maaseututoimijoiden ( martat, 4H, maa-ja kotitalousnaiset) roolia suunniteltavaan Järviruoko -hankkeeseen. Nyt selvitetään myös järviruokoa hyödyntävien yritysten, yhdistysten ja yksittäisten kansalaisten roolia suunniteltavaan hankkeeseen Maaseudun Sivistysliiton rooli on hankkeen toteuttaja yhteistyössä tässä vaiheessa Kymenlaakson Kylät ry:n ja Kettumäen kansanpuiston kanssa. Hankeselvityksen tekijäksi on suunniteltu henkilöitä Pohjois-Kymen Kasvu ry:n alueelta. Varsinainen hankkeen toteuttajat sovitaan yhdessä hankeselvityksen aikana. Tavoitteena on koota hankesuunnitelma ja esiselvityksen tuloksena on hakea varsinaista kehittämishanketta järviruo'on hyödyntämiseksi Pohjois-Kymen kasvun alueella.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

263960

Loppumispäivämäärä

29.06.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Ulompi kaupunkialue

Toimenpide

Valmisteluraha

Alatoimenpide

Älykkäät kylät yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Älykäs kylä -valmisteluraha, 5 000 €

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt