Hanke
Kehittämishanke - 15470

JOROISTEN KANAVANKANKAAN AMPUMARADAN YMPÄRISTÖLUPASELVITYS

Joroisten Riistanhoitoyhdistys

05.10.2015 - 10.04.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on turvata ampumakokeiden järjestäminen ja mahdollistaa kaikkien lähikuntien metsästäjien ja ampumaharrastajien harrastusmahdollisuudet lajista riippumatta Joroisten ampumaradalla. Hankkeen tuloksena saadaan ampumaradan toiminnalle nykyaikaisen ympäristölainsäädännön mukainen ympäristölupahakemus. Hankkeessa valitaan asiantuntija ympäristölupahakemuksen tekijäksi. Lupahakemusta varten tullaan tutkimaan radan melu-, maaperä, ja pohjavesivaikutukset ympäristövaikutusten pienentämiseksi. Hankkeeseen osallistuvat Joroisten riistanhoitoyhdistys, Keski-Savon Ampujat ja Varkauden Ampujat. Riistanhoitoyhdistys on hankkeessa toteutus- ja rahoitusvastuussa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

15470

Aloituspäivämäärä

05.10.2015

Loppumispäivämäärä

10.04.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.1 Selvitykset ja suunnitelmat

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Selvitykset ja suunnitelmat

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt