Hanke
Kehittämishanke - 15451

Juuret -lähiruokahanke

Jalasjärven 4H-yhdistys r.y.

01.04.2016 - 01.02.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

JUURET -lähiruokahanke Hankeaika 1.4.2016 - 30.9.2017, alueena Jalasjärvi Jalasjärven 4H-yhdistys toimii hankkeen toteuttajana ja tärkein yhteistyökumppani on Jalasjärven maa- ja kotitalousnaiset neljällä alueella. Tavoitteena on kokeilla uutta toimintamallia, jossa 4H-yhdistys yhdessä maa- ja kotitalousnaisten kanssa tuo lähiruokaa lapsille ja nuorille tutuksi. Samalla tehdään ruuan tuotekehittelyä ja ruokaa myydään erilaisissa tapahtumissa. Kannustetaan nuoria perustamaan omia lähiruokayrityksiä. Tavoitteena on - Innostuksen lisääminen lähiruokaa ja uusia kasveja kohtaan - Tutustuminen maatiloihin ja ruuan reitteihin maatiloilta pöytään - Herättää kipinä metsissä ja luonnossa liikkumiseen sekä tuotteiden keräilyyn luonnosta - Kehittää taitoja luonnonmateriaalien hyödyntämiseen - Perinteisten taitojen välittäminen sukupolvelta toiselle - Rakentaa ja vahvistaa yhteistyöverkostoja Keskeisiä toimenpiteitä ovat - kasvipalstojen perustaminen kouluille tai kylätaloille ja itse kasvattamien ruokien hyödyntäminen toimintapajoissa - toimintapajat, tuotekehittely, tapahtumat, leirit, retket, maatilavierailut - lähiruokayritysten perustaminen

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

15451

Aloituspäivämäärä

01.04.2016

Loppumispäivämäärä

01.02.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.6 Kulttuuri- ja luonnonperintö

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Kulttuuri- ja luonnonperintö, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Asiasanat

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt