Hanke
Kehittämishanke - 10781

Kainuun luonnontuotealan yhteistyöverkostot -esiselvityshanke 2016

Arktiset Aromit - Arktiska Aromer ry

01.01.2016 - 18.01.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Kainuun luonnontuotealan yhteistyöverkostot esiselvityshankkeen tavoitteena on kartoittaa yritysten, alan toimijoiden ja elinkeinojen kehittämisestä vastaavien toiveet Kainuun Marjamasterplanin laadintaan. Hankkeen tavoitteena on myös suunnitella Kainuun luonnontuotealalle kolmivuotinen kehittämis-/yritysryhmähanke ja sitouttaa riittävästi yrityksiä yhteistyöhön jatkohankkeen toteuttamiseksi. Lisäksi hanke selvittää luonnontuotteisiin liittyvän prosessikoulutuksen yhteistyömahdollisuuksia Kainuun ja eteläisen Suomen ammattikorkeakoulujen kesken pätevän työvoiman saantiongelman ratkaisemiseksi Pohjois-Suomen osalta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

10781

Aloituspäivämäärä

01.01.2016

Loppumispäivämäärä

18.01.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.10 Muut yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Valtiontukea sisältämätön hanke (100 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt