Hanke
Kestävä kalastus ja vesien elollisten luonnonvarojen ennallistaminen ja säilyttäminen - 211589

Kalastuksen investoinnit

Boreal Foods Oy

11.12.2022 - 29.06.2023

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tarkoituksena on aloittaa vähempiarvoisen kalan hoitokalastus sekä saaliin jalostaminen Länsi-Lapin / Tunturi-Lapin alueilla. Hankkeella edistetään alueen järvien, vesistöjen sekä kalakantojen ennallistamista sekä kalakantojen tervettä kehittymistä. Hankkeen keskeisinä tuloksina on myös kotimaisen kalan käyttöasteen nostaminen kotimaisessa elintarviketeollisuudessa sekä perkuujätteiden täysimittainen hyödyntäminen eläimille tarkoitetun rehun valmistuksessa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Hankenumero

211589

Aloituspäivämäärä

11.12.2022

Loppumispäivämäärä

29.06.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kestävä kalastus ja vesien elollisten luonnonvarojen ennallistaminen ja säilyttäminen

Alatoimenpide

1.1 Taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristön kannalta kestävän kalastustoiminnan vahvistaminen

Toimenpiteen tyyppi

Kalastuksen kehittäminen ja investoinnit sekä ympäristötoimet

Toimenpiteen tarkenne

Kalastuksen investoinnit, pois lukien moottorinvaihdot, pyydysten valikoivuus ja suojaaminen sekä eläinten hyvinvointi

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt