Hanke
Kehittämishanke - 21660

Kalkkistenkosken kalataloudellisen kunnostuksen esiselvitys

Suomen Vapaa-ajankalastusmuseosäätiö sr

31.03.2016 - 17.12.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hanke erittäin merkittävä Päijänteen lähes sukupuuttoon kuolleen taimenkannan luonnonkierron palauttamiseksi. Hankkeen yleisenä tavoitteena on oikeudellisten ja aineellisten edellytysten luominen Kalkkistenkosken kalataloudellisen kunnostuksen käytännön toteutukselle.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

21660

Aloituspäivämäärä

31.03.2016

Loppumispäivämäärä

17.12.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.1 Selvitykset ja suunnitelmat

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Selvitykset ja suunnitelmat

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt