Hanke
Kehittämishanke - 215498

Kanalle lähitoukkaa

Luonnonvarakeskus

31.12.2022 - 30.12.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on parantaa siipikarja- ja sikatilojen valkuaisomavaraisuutta, huoltovarmuutta ja kriisinkestävyyttä kehittämällä maatilamittakaavaan sopiva, helposti yleistettävä hyönteisproteiinin tuotantoprosessi rehujen valmistukseen. Tarve on tällä hetkellä aivan erityisen suuri luomutuotannossa kalajauhon ja luomusoijan kalleuden ja saannin vaikeuden takia. Hyönteistuotannon sivuvirtana syntyvä toukanpuru eli Frassi on ensiluokkaista lannoitetta ja sen käyttö parantaa lannoiteomavaraisuutta. Hankkeen innovaatio on toimintamalli hyönteisproteiinin tuottamiseen maatilalla. Tuotantohyönteiseksi valittiin mustasotilaskärpänen (Hermetia illucens) hyvien tuotanto-ominaisuuksiensa ja taudinkestävyytensä perusteella. Toimintamalli sisältää tiedon laitteista ja menetelmistä Hermetian proteiinin tuottamiseen sekä yleistettävissä olevat laskentatyökalut tilakohtaisten kannattavuuslaskelmien laatimiseen. Hankkeessa kehitettävässä toimintamallissa vahvistetaan kotieläintuotannon huoltovarmuutta ja omavaraisuutta korvaamalla tuontivalkuaista – soijaa ja kalajauhoa. Hankkeen toteuttaa Innovaatioryhmä, jonka koordinaattori on Luonnonvarakeskus (Luke), ja osatoteuttajina ovat Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy (Jamk) ja Kaistin tila Oy. Hankkeen julkaistava tulos on tilamittakaavaan soveltuva menetelmä Hermetian kasvatukseen ja hyönteisproteiinin prosessointiin, kehitetään soveltuvat teknologiat, prosessit, laadunvalvonta, suunnitellaan tilat ja laiteinvestoinnit sekä tehdään skaalattavat laskentatyökalut kustannusten ja kannattavuuden arviointiin. Laskentatyökalut auttavat arvioimaan, millä edellytyksillä tuotanto olisi taloudellisesti kannattavaa tilanteiden ja kustannustekijöiden muuttuessa. Kyse on tilatasolla tuotannon kannattavuuden turvaamisesta - ennakoinnista ja varautumisesta - resilienssistä tuotantopanosten hintojen noustessa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (Elpyminen 2021–2022)

Hankenumero

215498

Aloituspäivämäärä

31.12.2022

Loppumispäivämäärä

30.12.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.1 Maaseudun innovaatioryhmät, EIP

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun innovaatioryhmät, EIP

Hankeluonne

Maaseudun innovaatioryhmä (EIP)

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt

3 jäsentä