Hanke
Kehittämishanke - 54784

Kasvua viennistä 1 -yritysryhmähanke

Kehitys-Parkki Oy

01.10.2017 - 22.02.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on parantaa yritysten vientivalmiuksia koulutuksin sekä kahdenkeskisin koulutustilaisuuksin. Yritys voi olla aloittamassa vientitoimintaa tai jo toimia aktiivisesti viennin parissa, mutta haluaa laajentaa vientimaiden määrää. Lopputuloksena yritys saa toimintasuunnitelman joko viennin aloittamiseksi tai uuden vientimaan käynnistämiseksi. Yritysryhmähankkeessa on mukana 4 yritystä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

54784

Aloituspäivämäärä

01.10.2017

Loppumispäivämäärä

22.02.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.10 Muut yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Yritysryhmän kehittämishanke (75 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt