Hanke
Kehittämishanke - 26003

Kemijärven kylät – kehittämishanke

Kemijärven kaupunki

01.05.2016 - 21.02.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Kemijärven kaupunki on laaja käsittäen 28 kylää, joista kauimmaiset sijaitsevat jopa 50 kilometrin päässä kaupunkikeskuksesta. Kylien kehittäminen osana koko kaupunkikuvaa nähdään tärkeäksi. Syksyllä 2015 Kemijärven kyliltä kysyttiin kylien kehittämistarpeista. Näistä esille nousseista tarpeista on koottu kylien kehittämis- ja investointihankkeet, joiden pääasiallinen tavoite on kylien elinvoiman lisääminen. Pienillä kyläkohtaisilla täsmätoimilla voidaan saada paljon suurta aikaiseksi kyläläisten arjessa ja viihtyvyydessä. Hanke sisältää kehittämisosion, jossa mm. laaditaan pilottina kylälle laajaan näkemykseen perustuva kehittämissuunnitelma, tehdään palvelutarvekartoitus kylien sosiaali- ja kodinhoitopalveluista, laaditaan maisemanhoitosuunnitelmia kylien viihtyvyyden lisäämiseksi, edistetään kyliin muuttamista tontti- ja asuntotarjontakartoituksella ja markkinoidaan kyliä asuinpaikkana yhteisen kyläesitteen avulla. Lisäksi vahvistetaan yhteisöllisyyttä tutustumismatkan avulla. Investointiosio sisältää kyläkohtaisia yleishyödyllisiä viihtyvyyteen tähtääviä investointitarpeita; Tapionniemeen tehdään laituri, Luusuaan kylän yhteinen kokoontumispaikka kunnostamalla vanha mylly ja Räisälässä rakennetaan yhteiskäyttöön grillikota. Lisäksi parannetaan Suomunlinnan ja Juujärven seuraintalon käyttömahdollisuuksia pienten investointien avulla. Kehittämishankkeessa on noin puoliaikainen työntekijä 12 kk ajan ja hankkeelle nimetään ohjausryhmä, joka toimii sekä investointi- että kehittämishankkeen ohjausryhmänä. Investoinhankkeessa on varauduttu hallinnolliseen osaamiseen helpottamaan kylissä tapahtuvia kehittämistöitä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

26003

Aloituspäivämäärä

01.05.2016

Loppumispäivämäärä

21.02.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt