Hanke
Kehittämishanke - 23122

Kemijoen virkistyskäytön kehittämishanke Taivalkosken ja Ossauksen välillä

Tervolan kunta

30.11.2019 - 10.01.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Kemijoen Taivalkosken patoallas alueen syvyyskartoitus veneilijöiden, kalastajien sekä muiden vesilläliikkujien turvallisuuden parantamiseksi, Kemijoen matkailullisen saavutettavuuden lisääminen veneilyedellytyksiä parantamalla. Hankeen toimialue on välillä Taivalkosken voimalaitos-Ossauskosken voimalaitos, sekä Ossauksen yläpuolinen Tervolan kuntaan kuuluva alue, välimatka voimalaitosten välillä 37 km, alueen vesipinta-ala on 1651 ha. Hanke rahoitetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman tuella.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

23122

Aloituspäivämäärä

30.11.2019

Loppumispäivämäärä

10.01.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt