Hanke
Kehittämishanke - 200687

Keski-Karjalan järjestyksenvalvojat

Maaseudun Sivistysliitto ry

18.04.2022 - 17.10.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on tuottaa kysyttyyn tarpeeseen järjestyksenvalvonnan koulutus Keski-Karjalassa. Järjestyksenvalvonta koulutuksia on pidetty Maaseudun Sivistysliiton alueellisten yhdistyksen hankkeissa ja MSL opintokeskuskursseina Pohjois-Karjalassa viimeisten vuosien aikana useita. Viimeksi Kiteellä on pidetty järjestyksenvalvojan peruskoulutus v. 2018 ja Tohmajärvellä v. 2017. Järjestyksenvalvonnan peruskoulutukselle on jatkuva tarve, myös kertauskursseille. Nyt Keski-Karjassa on kysytty mahdollisen järjestyksenvalvojan peruskoulutusta erityisesti siksi, että koronapandemian jälkeen pystytään järjestämään eri tapahtumia. Myös moni kokenut järjestyksenvalvoja on lopettamassa omaa ”uraansa”. Maaseudun Sivistysliiton jäsenjärjestöissä, kuten kyläyhdistyksissä mutta myös Leader -yhdistysten jäsenyhdistyksissä on paljon niitä toimijoita, jotka järjestävät eri tapahtumia

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

200687

Aloituspäivämäärä

18.04.2022

Loppumispäivämäärä

17.10.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.1 Selvitykset ja suunnitelmat

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Selvitykset ja suunnitelmat

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt