Hanke
Kehittämishanke - 179657

Kestävämpää lähiruokatuotantoa Lappian arktisessa yritysekosysteemissä.

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia

31.12.2021 - 30.07.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Kestävämpää lähiruokatuotantoa Lappian arktisessa yritysekosysteemissä -hankkeen tavoitteena on luoda edellytyksiä arktisen yritysekosysteemin rakentumiselle pohjoisen ruokaketjun ympärille. Ekosysteemin kautta on tavoite parantaa elintarvikealan yritysten toiminnan kestävyyttä ja kannattavuutta alueella, ja levittää positiivisia vaikutuksia myös liitännäistoimialoille. Tavoitteena on tuottaa osaamista ja uudenlaista yhteistoimintaa ja yhteistyötä yritysten, Ammattiopisto Lappian, hankekumppanina toimivan Lapin AMK:n ja muiden alueen toimijoiden välille. Hankkeen tavoitteena on myös olla luomassa Louen Maaseutuyrittäjyyden osaamiskeskuksesta Lapin ensimmäistä elintarviketaloa. Louelle on jo muodostunut elintarvikealan kehittämis- ja yrityskeskittymä. Lähiruuan käytön lisääntyminen on luonut mahdollisuuksia uusille elintarviketuotannon arvoketjuille, ja yritys- ja toimijaverkoston kokoaminen on ensiarvoisen tärkeää. Vaikka lappilainen elintarviketuotanto on yksi maakunnallisten strategioiden painopistealoista, on visio maakunnallisesta elintarviketalojen verkostosta toistaiseksi jäänyt suunnitelman asteelle. Louelle sijoittuneet ensimmäiset yritykset ja kehittäjäorganisaatiot, sekä alueen maatilat, joilla jo toteutetaan tai vasta suunnitellaan jatkojalostusta, mahdollistavat ensimmäisen elintarviketalon syntymisen Lappiin. Tämän tueksi tarvitaan vahvaa ja innovatiivista ja elinkeinovetoista ekosysteemiä, jossa paitsi tuotetaan osaamista, työvoimaa ja yrityskontakteja, myös tehdään näkyväksi mahdollisia osaamis-, rahoitus- ja kehittämispolkuja yhteistyössä alueen rahoittaja- ja kehittäjätoimijoiden kanssa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

179657

Aloituspäivämäärä

31.12.2021

Loppumispäivämäärä

30.07.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.10 Muut yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Valtiontukea sisältämätön hanke (100 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt