Hanke
Kehittämishanke - 15676

Kestävän kehityksen Kankaistenjärvi – laatuseuranta 2016 – 2017

Kankaistenjärven suojeluyhdistys ry

31.10.2015 - 01.02.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Kankaistenjärven veden laatuluokitus on heikentynyt erinomaisesta hyväksi. Syynä tähän ovat olleet laajat avohakkuut järven kaakkoisosassa ja pohjoispuolella Komulahdenojasta tulevat ravinteet mm. HS-veden viemäriputken rikkoutumisien ja pumppaamon toiminnan häiriöiden seurauksena. Tämän vuoksi järven tila vaatii systemaattista seurantaa mm vesianalyysein, jotta kunnostustoimet voidaan kohdistaa oikein.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

15676

Aloituspäivämäärä

31.10.2015

Loppumispäivämäärä

01.02.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.1 Selvitykset ja suunnitelmat

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Selvitykset ja suunnitelmat

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Asiasanat

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt