Hanke
Kehittämishanke - 256386

KortteliKahvilasta 65+ Kahvia ja Kavereita!

Yhteisestä Ovesta ry

- 30.12.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on lisätä yhteisöllisyyttä ja tukea ikäihmisten aktiivisuutta, osallisuutta ja hyvinvointia sekä ehkäistä koettua yksinäisyyttä. Hankkeessa avataan, kehitetään ja vakiinnutetaan kotona asuville ikäihmisille suunnattuja lähitoimintapisteitä, ns matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja, Ylivieskan keskustan eri alueille ja sivukylille. SenioriKahvilat toimivat kylillä ja KortteliKahvilat kaupungin keskusta-alueella. Osallistuminen on maksutonta ja se on avointa kaikille ikäihmisille. Lähellä oleviin kohtaamispaikkoihin on helppo lähteä ja lyhyt matka kävellä. Vertaisten tapaaminen virkistää mieltä, tutustuttaa uusiin ihmisiin ja vähentää koettua yksinäisyyttä, parantaa mielen hyvinvointia sekä fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia. Suurimpana tarpeena toiminnalle on jatkuvasti lisääntynyt yksinäisyys erityisesti kaupungin keskustan eri asuntoalueilla. Ylivieskan keskustaan on muuttanut/muuttaa paljon ikäihmisiä sekä sivukyliltä että myös naapurikunnista ja kauempaakin. Tapaamiset lähitoimintapisteissä auttavat tutustumaan naapurustossa asuviin ikätovereihin, sosiaalistumaan ja kotoutumaan uuteen asuinympäristöön. Ennaltaehkäisevä toiminta tukee kotona asumista ja osaltaan vähentää sairaanhoidollisia toimenpiteitä. Toimintaa hallinnoi ja siitä vastaa vuonna 2014 perustettu Yhteisestä Ovesta -yhdistys. Se on itsenäinen, yleishyödyllinen yhdistys, jonka päätoiminta-alue on Ylivieska. Yhdistyksen toimintamuotoja ovat muun muassa avoimet kohtaamispaikat, harrastekerhot, vertaistuki, ystävätoiminta (liikunta-, kulttuuri-, Luuri- ja DIGI -kaveritoiminta) sekä vapaaehtoistoiminta. Toiminta on kävijälähtöistä ja sisällön suunnittelevat pääosin ikäihmiset itse. Toiminta on poliittisesti ja uskonnollisesti puolueetonta ja kaikille ikäihmisille avointa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

256386

Loppumispäivämäärä

30.12.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Maaseudun paikalliskeskukset (kaupunkien läheinen maaseutu)

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Maaseudun palvelujen ja toimintaympäristön kehittämisen yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Koordinointi- ja aktivointihankkeet

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt