Hanke
Investointihanke - 282194

Kotahanke

Kovesjoen Erämiehet r.y.

- 30.08.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Kovesjoen Erämiehet r.y. Noin 37 m2:n suuruisen kodan ja noin 7 m2:n suuruisen puuliiterin rakennuttaminen. Samalla laajennetaan murskeella piha-aluetta kodan ja puuliiterin ympäristöön. Rakennukset tulevat samalle kiinteistölle v 2019 rakennetun lahtivajan kanssa. Tavoitteena yhdistää seuran toiminta riistanhoitotyön osalta. Sekä mahdollistaa seuran alueella yhdistysten ja asukkaiden kokoontuminen luonnon keskelle. Näin saada yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutusta harvaan asutulle alueelle. Hanke pyritään toteuttamaan 31.8.2025 mennessä. Rakennukset tulevat Parkanon läntiseen osaan, osoitteeseen Kuusijärventie 1233, Kovesjoki.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

282194

Loppumispäivämäärä

30.08.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Harvaan asuttu maaseutu

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tarkenne

Yleishyödylliset maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt