Hanke
Kehittämishanke - 111569

Kotouttaminen tutuksi-hanke

Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy

31.08.2020 - 13.06.2024

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Järviseudun väkiluvun ennustetaan laskevan vuoteen 2040 mennessä noin 4600 hlöä (tilanne 31.12.2018 oli 20237 hlöä). Syntyvyys on kuolleisuutta pienempi ja muuttoliikkeen suunta vie poispäin. Emme voi sivuuttaa sitä tosiasiaa, että tarvitsemme työperäistä maahanmuuttoa ja toimia tilanteen edistämiseksi. Työ on aloitettava perusasioista ja sitä on jatkettava pitkäjänteisesti. Seudullamme työskentelee jo jonkin verran Suomen ulkopuolelta tulevia henkilöitä, pääosin kausityöntekijöinä esim. maa- ja marjatiloilla sekä turkistarhoilla. Kyseisten toimialojen yrittäjät ovat todenneet, että ilman näitä kausityöntekijöitä liiketoiminnan jatkuminen olisi ollut vaakalaudalla. Kotouttaminen tutuksi- hanke on tiedonvälityshanke ja sen tarkoitus on tietoa välittämällä tukea yritysten sekä organisaatioiden valmiuksia työllistää maahanmuuttajia. Tavoitteena on saada uusia asukkaita seutukunnalle, kehittää kotouttamispalveluita maahanmuuttajien integroimiseksi osaksi Järviseutua ja suomalaista yhteiskuntaa, välittää tietoa ja valmentaa yrityksiä sekä organisaatioita vastaanottamaan erilaisilla taustoilla olevia ihmisiä osaksi yhteistä työkulttuuria. Hanke edistää työvoiman saatavuuden helpottumista ja väestön ikärakenteen tasapainottumista. Hanketta hallinnoi Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy ja toiminta on suunnattu Järviseudun kunnista Alajärvelle, Evijärvelle, Lappajärvelle ja Vimpeliliin. Hankkeen kustannusarvio on 52.259 € ja toiminta-aika 1.9.2020 - 30.6.2021

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

111569

Aloituspäivämäärä

31.08.2020

Loppumispäivämäärä

13.06.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

1.2 Tiedonvälitys ja esittelytoimet

Toimenpiteen tyyppi

Koulutus ja tiedonvälitys

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonvälitys ja esittelytoimet, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt