Hanke
Kehittämishanke - 192863

Koulutushanke 4

Posintra Oy

31.01.2022 - 17.10.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Tämä yritysryhmähanke edistää maaseudun ja saariston yritysten mahdollisuuksia kehittää ja kasvattaa omaa myyntiä ja markkinointia digitaalisten palveluiden ja kanavien kautta. Osallistuvien yritysten yhteisenä tavoitteena on saada uusia asiakkaita, lisätä saavutettavuutta ja digitaalista näkyvyyttä. Erityisesti tavoitellaan saariston palveluiden monipuolistamista ja työpaikkojen lisäystä koska puolet osallistuvista yrityksistä sijaitsevat saaristossa. Useampi osallistujataho kehittää verkkokoulutusmateriaalia, jolloin maaseudun yritysten palvelutarjonta lisääntyy ja saavutettavuus tältäkin osin paranee. Yhteinen osuus koostuu kahdesta koulutusosiosta. Ensimmäisessä koulutustapahtumassa keskitytään osallistujien digitaalisten palveluiden ymmärryksen lisäämiseen. Erityisteemana saavutettavuus, mitä se tarkoittaa digitaalisessa ympäristössä. Toinen koulutustapahtuma järjestetään yhteisenä työpajana, jossa osallistujat yhdessä ja erikseen keskittyvät ratkomaan yrityksen elämää verkkosivujen julkaisun jälkeen. Osallistujat tekevät suunnitelman miten uusittuja digitaalisia palveluita hyödynnetään markkinoinnissa sekä miten niitä jatkossa kehitetään. Yhteinen osuus edistää yritysryhmän osallistujien verkostoitumista ja yhteisöllisyyttä. Toimenpiteiden aikataulu on 1.2.2022-31.12.2022 (korjattu 8.10.2022). Hankkeen toimenpiteinä on kaikille mukana oleville yrityksille digitaalisen näkyvyyden parantaminen sekä digitaalisten työkalujen käyttöönottamien sekä omaksuminen ja kehittäminen jatkossa. Hankkeeseen osallistuu 4 (korjattu 8.10.2022) maaseudulla toimivaa yritystä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

192863

Aloituspäivämäärä

31.01.2022

Loppumispäivämäärä

17.10.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.3 Mikroyritysten yhteistyö

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Yritysryhmän kehittämishanke (75 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt