Hanke
Kehittämishanke - 57203

Kuluttajat ruokaTalouden keskiössä -KulTa

Turun yliopisto

31.03.2018 - 24.08.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Elintarvikeketju on muuttumassa verkostomaiseksi, kuluttajakeskeiseksi toimintaympäristöksi, jossa vanhoja totuttuja toimintamalleja tullaan radikaalisti muuttamaan sekä kehittämään jatkuvasti uutta. Ruokaverkoston uudistumista vievät voimakkaasti eteenpäin 1) digitalisaatio, 2) uudet tuotanto- ja jakeluteknologiat sekä 3) uudenlaiset palvelulliset liiketoimintamallit. Tällä hetkellä Varsinais-Suomen maakunnan liikevaihdosta 15 % tulee ruokaketjusta. Kun tähän yhtälöön lisätään se, että 70 % elintarvikkeita jalostavista yrityksistä sijaitsee maaseutualueilla ja yli 80 % työllistää alle 10 henkilöä, on selvää, että uusimman tiedon, kuluttajaymmärryksen ja yhteistyöverkostojen synnyttäminen on keskeistä ruokajärjestelmän kilpailukyvyn ylläpitämiseksi ja lisäämiseksi. Hankkeen päätavoitteena on parantaa varsinaissuomalaisten mikro- ja pk-elintarvikeyritysten kilpailukykyä välittämällä uusinta tietoa infotilaisuuksien ja viestinnän avulla sekä mahdollistamalla aktiivisesti yritysten välisiä kumppanuusverkostoja ja järjestämällä ammattilaisten opintomatkoja. Hankkeen pääkohderyhmänä ovat varsinaissuomalaiset elintarvikealan yritykset, Annex I -tuotteita eli maataloustuotteita jalostavat yritykset sekä Non-Annex I -tuotteita eli elintarvikkeita valmistavat yritykset maaseutualueella. Toissijaisena kohderyhmänä ovat ruokasektorin asiantuntijat sekä muut toimijat alkutuotannosta elintarvikkeiden jalostukseen, tukku- ja väh.kauppaan, food service -sektori, opisk. jne. Hankkeen toimenpiteet jakautuvat viiteen työpakettiin. TP 1 Vaikuttavuus- ja vastuullisuusviestintä TP 2 Innovatiiviset ruokaketjut -tulevaisuuden väylänä kuluttajille TP 3 Digitalisaation lisääminen ruokaverkostossa TP 4 Ruoan elämyspotentiaalin lisääminen matkailussa TP 5 Elintarvikealan yritysten kasvun tukeminen Hankkeen koordinaattorina on Turun yliopiston Brahea-keskus. Osatoteuttajina toimivat Paraisten kaupunki ja Kemiönsaaren kunta, Ukipolis Oy, Yrityssalo Oy sekä Novida ammattiopisto ja lukio.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

57203

Aloituspäivämäärä

31.03.2018

Loppumispäivämäärä

24.08.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

1.2 Tiedonvälitys ja esittelytoimet

Toimenpiteen tyyppi

Koulutus ja tiedonvälitys

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonvälitys ja esittelytoimet, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt