Hanke
Kehittämishanke - 192057

Kumppanuuden Hattula

Hattulan kunta

31.05.2022 - 30.05.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on, että: - kunnan ja yhdistysten yhteistyö lisääntyy, monipuolistuu ja on aiempaa pitkäjänteisempää, - paikallinen yhteistyö lisääntyy normaaliajan ohella myös poikkeustilanteisiin varautumiseen, - yhdistykset ja kylät ovat toimintaansa kehittäen parantaneet valmiuksiaan reagoida toimintaympäristönsä muutoksiin ja - yhteistyö yhdistysten kesken lisääntyy ja monipuolistuu. Kuhunkin em. tavoitteeseen kohdistuu omia konkreettisia toimenpiteitään.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

192057

Aloituspäivämäärä

31.05.2022

Loppumispäivämäärä

30.05.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt