Hanke
Kehittämishanke - 221541

Kunskap till det åländska jordbruket och jordbrukarna

Ålands Vatten Ab

15.01.2023 - 29.11.2023

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Jordbrukets vattenvård, vinn-vinn för lönsamheten och miljön Kunskap till det åländska jordbruket och jordbrukarna genom workshop, föreläsning, seminarium/kurs och kunskapsutbyte med åländska jordbrukare och livsmedelsföretag. Vi ordnar workshop för utveckling av det åländska jordbruket; lunchföreläsning för ålänningar med fokus på jordbrukare och livsmedelssektorn; kurs för åländska jordbrukare och kunskapsutbyte med åländskt livsmedelsföretag och landsbygdsutvecklingen. Möten 6, 7 och 8 mars 2023 för kunskapsutbyte, nätverkande och kompetensutveckling med fokus på jordbrukets lönsamhet genom att adressera olika aktuella ämnen och vattenvård. Värd: Projektet Smarta Vatten och projektet Naturbaserade Lösningar- Mångfunktionella våtmarker genom Ålands Vatten Ab och vattenskydd.ax. De viktigaste deltagarna är åländska jordbrukare samt åländska jordbruks-; rådgivnings- och livsmedelsorganisationer och vi kommer aktivt informera och bjuda in till detta. Bifogar till ansökan ett program för 6-8 mars, budget samt en uppskattad deltagarlista.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Ahvenanmaan kehittämisohjelma (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

221541

Aloituspäivämäärä

15.01.2023

Loppumispäivämäärä

29.11.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

1.1 Tietämyksen siirto ja tiedotustoimenpiteet - tuki ammattikoulutukseen ja osaamisen kehittämistoimenpiteisiin

Toimenpiteen tyyppi

Tietämyksen siirto, Ahvenanmaa

Toimenpiteen tarkenne

Tietämyksen siirto, tiedonvälitys

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt