Hanke
Investointihanke - 270885

Kuntala -tilan virikepuisto

Siikaisten kunta

- 30.12.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Siikaisten kunta rakentaa virikepuiston kunnan keskustaan. Puisto palvelee matkailijoita ja kuntalaisia päiväkotilaisista senioreihin elävöittäen taajama-aluetta. Myös yrittäjät ja yhteisöt voivat hyödyntää virikepuistoa omiin tarpeisiinsa. Alue sijaitsee keskellä kirkonkylää, jolloin saavutettavuus on optimaalinen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

270885

Loppumispäivämäärä

30.12.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Harvaan asuttu maaseutu

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tarkenne

Yleishyödylliset maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt