Hanke
Kehittämishanke - 14190

KUSTENS MAT

Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi

31.12.2015 - 20.02.2020

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Projektet Kustens Mat har som mål att arrangera kurser inom hantverksmässig livsmedelsförädling och via ny kunskap bidra till regional utveckling av hållbara gastronomiska regioner. Den planerade kurshelheten inom hantverksmässig livsmedelsförädling och företagande skapar bättre förutsättningar för företagen att på sikt utveckla nya produkter, innovativa produkter och den egna företagsverksamheten. Mathantverksföretagen bidrar med sin verksamhet till en ökad mångsidighet av företagsstrukturen på landsbygden. Ett nätverk för att arrangera kurshelheten har formats konkret sedan hösten 2013 med målet att ordna kurser inom MATHANTVERK i kustregionerna och på Åland. Erfarenheter finns från en genomförd pilotutbildning i Åboland under 2013 och efterfrågan och intresse finns bland personer att delta i en ny utbildning. För att forma ett bra utbildningsinnehåll har organisationen Eldrimner i Sverige som bl.a. ordnar utbildningar för nybörjare inom hantverksmässig livsmedelsförädling hjälpt till. Inom projektet arrangeras förutom själva kurshelheten Mathantverksdagar som är öppna för alla intresserade, studieresor är i första hand avsedda för deltagare på kurserna men också andra livsmedelsföretagare. Utöver dessa åtgärder kommer projektet Kustens mat att tillsammans med representanter från finländska organisationer att samarbeta kring arrangemangen för Mathantverkstävlingar som är öppna för alla som tar fram Mathantverksprodukter i Finland. Att genomföra MATHANTVERKs kurshelheten i ett mera omfattande samarbete än det som gjordes 2013 innebär att man kan utnyttja de styrkor som de olika regionerna har inom närmatssektorn och hantverksmässig förädling, vilket nyttjar deltagarna på bästa möjliga sätt och de deltagande regionerna ekonomiskt. Inom samarbetet knyts nya kontakter och redan etablerade förstärks till de nordiska länderna och till Italien, vilket gynnar regionernas utvecklingsarbete med tanke på hantverksmässig livsmedelsförädling på gårds- och företagsnivå.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

14190

Aloituspäivämäärä

31.12.2015

Loppumispäivämäärä

20.02.2020

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

1.1 Ammatillinen koulutus ja tietojen hankkiminen

Toimenpiteen tyyppi

Koulutus ja tiedonvälitys

Toimenpiteen tarkenne

Koulutus, joka ei kohdistu tietylle toimialalle tai toimijajoukolle (90 %)

Hankeluonne

Alueiden välinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt