Hanke
Kehittämishanke - 9370

Kylä kuvaa

Seita -säätiö sr

01.08.2015 - 21.02.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Kylä kuvaa -hankkeessa tuotetaan hankkeeseen osallistuville Sodankylän sivukylille kylälähtöiset esittelyelokuvat. Kylän asukkaita osallistavassa hankeessa tuotetut kylien esittelyelokuvat antavat kylille laajaa näkyvyyttä ja elokuvat hyödyntävät mm. matkailua, elinkeinotoimintaa ja esittelee lähikylien mahdollisuuksia sekä elinympäristöä alueelle muuttaville uusille asukkaille, sekä jo alueella asuville

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

9370

Aloituspäivämäärä

01.08.2015

Loppumispäivämäärä

21.02.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt