Hanke
Kehittämishanke - 9219

Kyläalueiden maankäyttö kansainvälisessä kontekstissa

Rauman kaupunki

30.09.2015 - 22.02.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Tavoitteena on kehittää osallistamisen tapoja osayleiskaavatyön osana. Hankkeen aikana valituille Rauman kaupungin kyläalueille laaditaan maisemaselvitys ja rakennusinventointi sekä kehitetään osallistamista ja prosessinomaista työskentelyä kyläläisten kanssa. Tutustuminen Suomessa tai ulkomailla sijaitseviin Rauman kaltaisiin kohteisiin maankäytön suunnittelun näkökulmasta. Tuloksina uudenlaisen lähestymistapojen löytäminen maankäytön suunnitteluun sekä toimivampi ja omempi kyläalue sen asukkaille.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

9219

Aloituspäivämäärä

30.09.2015

Loppumispäivämäärä

22.02.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.1 Selvitykset ja suunnitelmat

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Selvitykset ja suunnitelmat

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Asiasanat

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt