Hanke
Kehittämishanke - 67225

Kylään maisemaan – maisema kylien identiteetin ja matkailun veturina

Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry

30.06.2018 - 20.12.2021

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on lisätä yleistä tietoisuutta läheisen ja arvokkaan kulttuuriympäristön arvoista ja hyödyntämismahdollisuuksista. Tavoitteena on innostaa toimijoita hyödyntämään kulttuurimaisemaa sekä kulttuuriympäristöä ja aineetonta kulttuuriperintöä sekä paikallista ruokakulttuuria ja historiaa monimuotoisesti ja aidosti yritystoiminnassa. Hankkeen kohderyhmänä ovat valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet (jatkossa alueet). Alueilla hankkeen toiminta kohdistuu asukkaisiin, yrittäjiin, maanomistajiin, vapaa-ajan asukkaisiin ja muihin paikallisiin toimijoihin. Arvokas maisema-alue on maisemallisesti ja kulttuurillisesti yhtenäinen kokonaisuus, joka voi laajuudessaan sisältää useita kyliä. Hankkeessa keskeistä on aktivoida ja innostaa maaseutualueiden asukkaita ja yrittäjiä kehittämään omaa toimintaansa ja oman alueensa elinvoimaisuutta siten, että se houkuttelee matkailijoita alueille ja yritystoiminnan kehittymistä kylissä. Hankkeessa ei tehdä tuotteita, mutta nostetaan alueiden paikallisesta kulttuuriympäristöstä, historiasta ja kulttuurimaisemasta aihioita, joihin yrittäjät voivat tarttua ja joita voivat tuotteistaa. Maisema-, ruoka- ja yritysasiantuntijat sekä matkailutoimijat auttavat alueen asukkaita ideoiden syntymisessä, kehittymisessä ja nostamisessa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

67225

Aloituspäivämäärä

30.06.2018

Loppumispäivämäärä

20.12.2021

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

1.2 Tiedonvälitys ja esittelytoimet

Toimenpiteen tyyppi

Koulutus ja tiedonvälitys

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonvälitys ja esittelytoimet, kehittäminen

Hankeluonne

Alueiden välinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt