Hanke
Kehittämishanke - 74625

Kylän kestävyyspolku

Varsinais-Suomen Kylät ry, Egentliga Finlands Byar rf

31.07.2018 - 05.10.2022

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Muutosjoustavuus eli resilienssi tarkoittaa alueen tai yhteisön aktiivista uudistamista, joka perustuu oppimiseen ja toimiviin verkostoihin. Muutosjoustavalla alueella tai yhteisöllä on kyky varautua, palautua ja uudistua ulkoisesta kriisistä tai shokista sekä kyky mobilisoida resurssit muutostilanteessa. Yleensä resilienssistä puhutaan kun käsitellään suurempia alueita tai kaupunkeja, mutta myös yhteisöt, kuten kylät, tavoittelevat hyvinvointia ja kestävyyttä erilaisin keinoin. Kylän kestävyyspolku -hankkeen keskiössä on Salon seudun kylien resilienssi ja kestävä kehitys, joita pyritään tarkastelemaan ja kehittämään kylän toimintakyky -tematiikan kautta. Kehittämisteemoina ovat hyvinvointi, paikallistalous, kumppanuudet ja kulttuurinen kestävyys. Käytännössä keskeisiä kehittämiskohteita ovat mm. kirkonkylät ja kylätoimijoiden piirin laajentaminen, kylien resurssikartoitukset ja tilojen kestävä käyttö, teemalliset kumppanuuspöydät ja kylän perinteen hyödyntäminen kestävästi. Hankkeessa pyritään luomaan kyläsuunnitteluun välineeksi kylän kehittämispolku. Hankkeen toteuttaja on Varsinais-Suomen Kylät ry ajalla 1.8.2018-31.8.2020. Kohderyhmänä ovat Salon maaseudun kylät ja 3. sektorin toimijat sekä kunnan viranhaltijat ja päättäjät. Yhteistyötä toivotaan myös yrittäjien ja seurakunnan kanssa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

74625

Aloituspäivämäärä

31.07.2018

Loppumispäivämäärä

05.10.2022

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt