Hanke
Kehittämishanke - 15213

Kylien ääni

Aktion Österbotten rf

29.09.2015 - 10.01.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Kylien ääni -hankkeessa kehitetään Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mukaisesti kylien yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja vaikuttamisen mahdollisuuksia. Hankkeen avulla myös lisätään maaseutualueiden aktiivisuutta ja osallisuutta. Lisäksi edistetään asuinympäristön ekologisuutta ja turvallisuutta. Asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia itseään, elinympäristöään ja palvelujaan koskevaan suunnitteluun edistetään. Uuden ohjelmakauden myötä kylien kehittämiseen halutaan uutta potkua uusien toimijoiden yhteistyöllä Pohjanmaan alueen Leader-ryhmien kesken. Lyhyt hanke toimii myös pilottiluonteisena, ja näyttää, onnistuuko aito kylätoiminnan yhteistyö laajalla toiminta-alueella ja useammalla kielellä. Kylähanke toteutetaan yhteishankkeena myös hyvien käytäntöjen siirtämiseksi helpommin alueiden välillä. Hankkeessa palkataan jokaisen yhteistyökumppanin alueelle hankkeessa toimiva kyläkehittäjä. Kyläkehittäjät ovat osa Leader-ryhmien organisaatioita ja näin pystyvät hyödyntämään synergiaetuja muiden organisaatioissa käynnissä olevien hankkeiden kanssa. Kyläkehittäjät toteuttavat hanketta kukin omalla seudullaan itsenäisesti, mutta yhteistyötä tehdään yhteisten palaverien tai tilaisuuksien muodossa. Hankkeen hakija on Aktion Österbotten r.f.. Hankkeen yhteistyökumppaneina ovat YHYRES-kehittämisyhdistys ry ja Pirityiset ry. Hanketoteuttajat laativat hankkeessa tehtävästä yhteistyöstä yhteistyösopimuksen. Hanke on EU-osarahoitteinen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

15213

Aloituspäivämäärä

29.09.2015

Loppumispäivämäärä

10.01.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Alueiden välinen

Asiasanat

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt