Hanke
Kehittämishanke - 177093

Kylien yhteiset tilat -hanke

Pohjois-Savon Kylät ry

31.01.2022 - 29.09.2023

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Kylien yhteiset tilat -hankkeessa kartoitetaan Kalakukon ja Mansikan toiminta-alueelta yhteiskäytössä olevat maaseudun yhteiset tilat. Luodaan yhteinen tietokanta yhteisöllisistä tiloista, jota muutkin toimivat voivat hyödyntää. Hankkeessa kartoitetut tilat nostetaan esille yhteisellä tiedottamisella niin yhteiset tilat esitteen kuin sähköisen kartan kautta. Tätä kautta saadaan maaseudun tilat tehokkaaseen käyttöön. Yhteisiä tiloja ylläpitäville toimijoille järjestetään koulutusta, tukea, ja neuvontaa mm. markkinoinnin tehostamisessa, rahoituskanavien löytämisessä kylätalon kunnostamiseen / investointeihin, ohjeistusta yleisötapahtumia varten sekä vuokrauskäytäntöihin liittyen. Hankkeen kohderyhmänä ovat yhdistykset, joilla on kylän yhteinen tila maaseutualueilla (Kalakukko ja Mansikka), kyläläiset sekä muut tiloja vuokraavat henkilöt / tahot, Leader-ryhmät investointien ja kartoitustiedon osalta sekä suuri yleisö. Hankkeen toteuttamiseen haetaan tukea maaseuturahastosta ja hanke toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa toimenpidettä 7.4 Paikallisten palvelujen kehittäminen sekä paikallisia Leader-ryhmien strategioita.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

177093

Aloituspäivämäärä

31.01.2022

Loppumispäivämäärä

29.09.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Alueiden välinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt