Hanke
Kehittämishanke - 22331

Kyllikki Salmenhaaran jäljillä

Tyrnävän kunta

16.03.2016 - 09.01.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Kyllikki Salmenhaaran näyttelyllä Tyrnävän Meijerialueen Kivipirtissä 2.5. - 31.5.2016 halutaan osoittaa kunnioitusta ja huomiota paikkakuntamme suurnaiselle. Hyvin suunnitellulla ja toteutetulla näyttelyllä ja sen ympärille rakennetulla kokonaisuudella halutaan antaa Kyllikki Salmenhaaralla, hänen saavutuksilleen ja teoksilleen niille kuuluva arvo sekä nostaa hänen perintönsä yhdeksi maaseutukunnan elinvoiman lähteeksi. Ainoalla Pohjois-Suomessa järjestettävällä Salmenhaara-näyttelyllä muistutetaan unohdetusta mestarista, jonka asiaa ei ole ajamassa säätiö tai aktiivinen perikunta. Samalla hankkeen keskeinen tavoite on nostaa Kyllikki Salmenhaaran jättämä perintö uuteen kukoistukseen osana hänen lapsuutensa synnyinmaisemaa, valtakunnallisesti arvokasta Tyrnävän meijerialuetta ja nahkatehdasta. Taidenäyttelyn kokoamisessa hyödynnetään tyrnäväläisten kokemusperäistä tietoa alueesta sekä taiteilijan eri elämänvaiheista. Sitä kautta vahvistetaan paikallisidentiteettiä ja asukkaiden välistä yhteistyötä ja kotiseutuylpeyttä. Hanke varmistaa tyrnäväläisestä perinteestä kumpuavan sukupolvien ketjun katkeamattomuuden keramiikkaosaamisessa sekä kohtauttaa eri-ikäisiä ihmisiä ja keramiikkataitajia keskenään. Kyllikki Salmenhaaran historia nivoutuu osaksi tyrnäväläistä kulttuuriympäristöä. Hänen esiin nostamisella ja tuotteistamisella kehitetään samalla uutta, tyrnäväläisestä omaleimaisuudesta ja meijerialueesta ponnistavaa maaseutukulttuuria. Tämä avaa maaseutukuntaan uusia ja innovatiivisia elinkeinojen kehittämisen mahdollisuuksia sekä vahvistaa alueellista kilpailukykyä, matkailua ja monipuolistaa seudullista elinvoimaa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

22331

Aloituspäivämäärä

16.03.2016

Loppumispäivämäärä

09.01.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.6 Kulttuuri- ja luonnonperintö

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Kulttuuri- ja luonnonperintö, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Asiasanat

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt