Hanke
Kehittämishanke - 58451

Lääkkeiden käyttötarpeen vähentämisellä kilpailukykyä sianlihantuotantoon

A-Tuottajat Oy

31.12.2017 - 17.09.2020

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Lääkkeiden käyttötarpeen vähentämisellä kilpailukykyä sianlihantuotantoon-hankkeella vastataan tämän hetken megatrendeihin. Hankkeen avulla maaseutuyritykset saavat valmiuksia vastata kuluttajien kysyntään ja arvostuksiin tuottamalla laadukasta ruokaa ja parantamalla eläinten hyvinvointia. Hanke pyrkii joustavaan, mutta parhaiden tulosten kannalta myös välttämättömään yhteistyöhön sikatalousyrittäjien, tutkimuksen ja lihateollisuuden kesken, jossa tärkeimpänä tavoitteena on löytää yhdessä parhaita käytäntöjä eläinten terveydentilan ja hyvinvoinnin parantamiseen ja sitä kautta edelleen vähentää eläinten lääkitystarvetta ja lääkityksiä. Hankkeen kesto on 2 vuotta. Hanke koostuu kahdesta eri työkokonaisuudesta, jotka keskittyvät lääkkeiden käyttömäärien ja -syiden ja seurausten kartoittamiseen ja parhaiden käytäntöjen luomiseen ja julkaisemiseen. Hanke toteutetaan Etelä-Pohjanmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Pohjanmaan ELY -keskusten alueilla.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

58451

Aloituspäivämäärä

31.12.2017

Loppumispäivämäärä

17.09.2020

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.2 Uusien tuotteiden ja menetelmien kehittäminen

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonhankintahanke, teollinen tutkimus (tuki 80 %)

Hankeluonne

Alueiden välinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt