Hanke
Kehittämishanke - 202997

LammenKIERTO

TOIMI-työvalmennussäätiö sr

31.05.2022 - 25.08.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

LammenKIERTO -hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan ja sen toteuttamiseen on haettu EU:n maaseuturahaston osarahoitusta. Hankkeen tavoitteena on selvitää, miten yhdistykset ja muut järjestötoimijat voisivat toimia osana tekstiilikiertotalouden ekosysteemiä ja tuoda siten uudenlaisen toiminnan kautta lisäarvoa järjestön toimintaan ja sitä kauttan alueen asukkaille. Kehittämishanke pitää sisällään myös pienimuotoisen kotitalous tekstiilien keräykseen ja hyötykäyttöön liittyvän pilotoinnin, joka toteutetaan Iisalmessa ja Kiurvedellä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

202997

Aloituspäivämäärä

31.05.2022

Loppumispäivämäärä

25.08.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.1 Selvitykset ja suunnitelmat

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Selvitykset ja suunnitelmat

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt