Hanke
Investointihanke - 259142

Lammin Turvantalon energiasäästöhanke

Lammin Turvantalo Oy

- 30.08.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Lammin Turvantalo Oy on lammilaisten yritysten, yhdistysten ja yksityisten omistama yleishyödyllinen osakeyhtiö. Sen ylläpitämä Turvantalo on lammilaisten yhteinen kylätalo, kylän ainoa kokooontumis- ja juhlatila. Talossa on neljä kerrosta ja siinä on erilaisia kokoontumis- ja juhlatiloja. Joillakin tiloilla on jatkuvaa käyttöä, mutta suuri osa tiloista on satunnaisesti erikseen varattuna käytössä. Korona vaikeutti talon toimintaa merkittävästi, kun varaukset loppuivat koronatarjoitusten takia. Kun koronarajoitukset päättyivät alkoi sota ja energian hinta nousi huomattavasti. Yhtiön hallitus on joutunut paneutumaan vakavasti yhtiön talouteen ja etsimään säästökohteita, jotta talon toiminta voidaan turvata jatkossakin. Säästökohteita etsitään pääasiassa energiakustannuksista. Talviaikana lämpötila lasketaan alhaiseksi niissä tiloissa,missä ei ole jatkuvaa käyttöä. Ilmalämpöpumpulla ja toimivalla koko talon kattavalla sisäverkolla, kyetään tilojen lämpötilaa säätämään nopeasti sekä etänä, että paikanpäällä. Hankkeesta hyötyvät myös kaikki kiinteistöä käyttävät, koska sen jälkeen koko talossa on sama toimiva sisäverkko. Kiinteistölle on hankittu jo aiemmin valokuitu. Tämän jälkeen etäkokousten ja etätyön mahdollisuudet lisääntyvät huomattavasti. Hanke toteutetaan syksyn 2023 aikana.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

259142

Loppumispäivämäärä

30.08.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Yleishyödylliset ilmastoinvestoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Yleishyödylliset ympäristö- ja ilmastoinvestoinnit

Toimenpiteen tarkenne

Yleishyödylliset investoinnit ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt