Hanke
Valmisteluraha - 266162

Länsi-Lapin luonnontuotealan yritysryhmähankkeen valmistelu

Kolarin kunta

- 30.03.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Kolarin kunta hakee valmistelurahaa Länsi-Lapin luonnontuotealan yritysryhmähankkeen valmisteluun. Hankkeen on määrä valmistua kevään 2024 loppuun mennessä. Tarve yritysryhmän valmistelulle on tullut Luonnontuotealan kasvukoordinaattori-hankkeen (Lapin ELY-keskus MSR 166661) aikana rakentuneelta yritysverkostolta. Valmistelurahan tavoitteena on koota yhteen luonnontuotealan toimijoista koostuva 4-6 (9) yrittäjän ryhmä, jonka kanssa valmistellaan yritysryhmähanke. Valmisteluhankkeen tarkoituksena on varmentaa yritysryhmän tahot, joiden intressissä on kartoittaa valmistamiensa pienerien markkinoilletulo. Tuloksena syntyy selvitys siitä, onko valmisteltavalle hankkeelle onnistumisen edellytyksiä ja ovatko edellytykset kehittämishankkeen kokoisia. Mikäli edellytyksiä on, niin yrittäjäryppään kanssa työstetään kehittämishankkeen suunnitelma, jonka yhtenä osana solmitaan sopimus yritysryhmähankkeen hakemisesta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

266162

Loppumispäivämäärä

30.03.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Harvaan asuttu maaseutu

Toimenpide

Valmisteluraha

Alatoimenpide

Maaseudun palvelujen ja toimintaympäristön kehittämisen yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Yritys- tai viljelijäryhmähankkeen valmisteluraha, 5 000 €

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt