Hanke
Kehittämishanke - 67110

Leader-Pirkanmaa -viestinnän kehittämishanke

Kantri ry

30.06.2018 - 24.09.2021

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Leader-Pirkanmaa -viestinnän kehittämishanke vie Leader-viestintää ammattimaisempaan suuntaan. Sillä vahvistetaan tiedotusta Leader-toiminnasta, uusista ohjelmista ja teemoista, tukimahdollisuuksista, sähköisestä Hyrrä-asioinnista ja hankkeiden käynnistymisestä. Viestintä on kaksisuuntaista, verkostoitumalla hanke auttaa tiedon kulkemisessa myös muilta maaseudun toimijoilta hankkeen toteuttajille. Viestinnässä käytetään mm. omaa printtilehteä, lehti-ilmoittelua, esitteitä, juttuvinkkien ja valmiiden juttujen tarjoamista medialle sekä some-kanavia. Markkinointimateriaalia hankitaan tarpeen mukaan. Yhteistyötä tehdään paitsi maakunnan sisällä myös kumppanien kanssa valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Viestintähanke vahvistaa valtakunnallista Leader-brändiä ja tukee Pirkanmaan maaseudun imagoa. Hanke pyrkii varmistamaan, että Manner-Suomen maaseutuohjelman hyödynsaajat ovat tietoisia eduistaan ja Pirkanmaalle saatavat varat tulevat käytetyiksi parhaalla mahdollisella tavalla. Hankkeen toteuttavat PIrkanmaalla toimivat Pirkanmaan Leader-ryhmät Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry, Joutsenten reitti ry, Kantri ry, Pirkan Helmi ry ja PoKo ry. Kantri ry toimii hankkeen hakijana ja hallinnoijana. Hanke on EU-osarahoitteinen. Hankkeessa on resursseja 30 kk toimintaa varten.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

67110

Aloituspäivämäärä

30.06.2018

Loppumispäivämäärä

24.09.2021

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

1.2 Tiedonvälitys ja esittelytoimet

Toimenpiteen tyyppi

Koulutus ja tiedonvälitys

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonvälitys ja esittelytoimet, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Asiasanat

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt