Hanke
Kehittämishanke - 138649

LIHHOO LIEKSASTA -Lihantuottajatilojen yritysryhmähanke

Lieksan Kehitys Oy LieKe

28.06.2020 - 29.04.2023

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Pohjois-Karjalaisten maatilayritysten tavoitteena on toteuttaa huippulaadukkaiden lihatuotteiden koko arvoketjun kattava LIHHOO-LIEKSASTA -tuotekehitys-, markkinointi-, myynti- ym. yhteistoiminta-projekti, mikä lisää lähiruokien valikoimaa ja tunnettuutta ryhmän toiminta-alueella. Hankkeeseen osallistuvan kolmen yrityksen lähes hiilineutraali luonnonmukainen tuotantotapa edis-tää kestävää kehitystä. Yritysten kannattavuus ja tuottavuus parannee tuntuvasti ja tunnettavuus li-sääntyy, mikä mahdollistaa kannattavan ja tasapainoisen kasvun. Valikoiduille asiakkaille (mm. ravintolat ja kuluttajat) tarjoutuu luonteva yhteistyö paikallisten maatila- yritysten kanssa mm. markkinoinnin, tuotekehitystyön ja raaka-ainehanmuodossa. Erilaistavan on- ja offline-markkinointi- ja myyntiyhteistyön avulla saadaan tarjolle korkealaatuista, maistuvaa ja puhdasta lähiruokaa sekä erikoistuotteita. Yrityksille avautuu oiva markkinapaikka pe-rustettavan verkkokaupan kautta, millä tavoitetaan paikallisia asiakkaita helposti, nopeasti ja kustan-nustehokkaasti sekä myöhemmin koko Suomessa ajasta ja paikasta riippumatta 24/7.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

138649

Aloituspäivämäärä

28.06.2020

Loppumispäivämäärä

29.04.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.3 Mikroyritysten yhteistyö

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Yritysryhmän kehittämishanke (75 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt