Hanke
Kehittämishanke - 26490

Limingan, Lumijoen ja Tyrnävän laajakaistaselvitys

Limingan kunta

29.08.2016 - 30.01.2020

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeessa selvitetään ja valmistellaan Limingan, Lumijoen ja Tyrnävän kunnissa kaikki ne välttämättömät asiat, jotka tarvitaan laajakaistaverkon rakentamisen käynnistämiseksi. Hankkeen aikana etsitään toimiva malli rakentamisen toteuttamiseksi, selvitetään onnistumisen edellytykset toiminnan käynnistymiselle, sekä informoidaan aktiivisesti kuntalaisia hankkeesta. Kuntalaisinformaation tarkoituksena on myös sitouttaa kiinteistöjen omistajat laajakaista-asiakkaiksi. Tämä edellyttää tehokasta tiedottamista ja sen perusteellista suunnittelua. Lopputuloksena syntyy toimenpidesuunnitelma, joka sisältää - Toimenpidesuunnitelma ja toteutustapa laajakaistaverkolle - Laajakaistaverkkoon liittyjät - Potentiaalisten verkkoinvestointien määrän, laajuuden sekä kustannusarvion laatiminen - Esittely sopimuskäytänteistä - Liiketoimintasuunnitelma - Suunnitelma toimintojen ja rakentamisen vaiheistuksesta

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

26490

Aloituspäivämäärä

29.08.2016

Loppumispäivämäärä

30.01.2020

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.3 Laajakaistainfrastruktuuri ja sähköiset palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Laajakaistainfrastruktuuri ja sähköiset palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt