Hanke
Kehittämishanke - 178467

Luomuelintarvikeyritysten vientiprojekti

Osuuskunta Viexpo

30.09.2021 - 29.06.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Tämän vientiprojektin ”Luomuelintarvikeyritysten vientiprojekti” tavoitteena on kehittää luomuelintarvikeyritysten vientitoimintoja kokonaisvaltaisesti sekä yhteisten että yrityskohtaisten toimenpiteiden avulla. Vientiprojektiin osallistuu sekä kokeneempia yrityksiä että viennin alkuvaiheessa olevia yrityksiä. Sisällöt ovat kuitenkin hyvin samantapaisia ja yhteisoppimista syntyy vientiprojektin sisällä tehtävien work shopien ja muiden yhteisten toimenpiteiden aikana. Tärkeimpinä sisältökokonaisuuksina vientiprojektissa näkyy viestinnän kärjen teroittaminen, vientivalmiuksien kehittäminen ja markkinakartoitukset. Tavoitteena on lisätä yhteistyötä luomuyritysten kesken ja kehittää vientiosaamista yritysten sisällä. Toimenpiteiden onnistuessa vientiprojektiin osallistuvien yritysten vienti kasvaa ja työllistämismahdollisuudet paranevat. Yritysryhmähankkeeseen osallistuu 6 yritystä, 5 eri maakunnasta mikä lisää hienosti maakuntien välistä yhteistyötä. Pohjanmaa on ainoa alue, josta osallistuu useampi kuin yksi yritys.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

178467

Aloituspäivämäärä

30.09.2021

Loppumispäivämäärä

29.06.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.10 Muut yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Yritysryhmän kehittämishanke (75 %)

Hankeluonne

Alueiden välinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt