Hanke
Kehittämishanke - 191713

Luonnonantimilla rahoiksi -hanke

Enon 4H-yhdistys r.y.

18.01.2022 - 30.12.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Luonnonantimilla rahoiksi -hankkeen tarkoituksena on työllistää sellaisia nuoria, jotka eivät ole saaneet kesätyöpaikkaa tai haluavat kokeilla omaehtoista työskentelytapaa. Hankkeen tavoitteena on kouluttaa nuoria tienaamaan luonnonantimilla myymällä niitä yrityksille ja yksityishenkilöille. Hankkeessa nuoret koulutetaan ja opastetaan etsimään luonnonantimille tyypillisiä esiintymispaikkoja, etsimään ja keräämään luonnonantimia, sekä tienaamaan niillä rahaa. Hankkeessa keskitytään pääosin seuraaviin luonnonvaroihin, joita ovat mm. kaupalliset ruokasienet ja -marjat, kaupalliset kalat, sekä muut luonnonantimet, kuten pakurikääpä, kihokki ja suopursu. Kiteytettynä hankkeen päätavoite on opastaa nuoria hyödyntämään metsistä ja vesistöistä saatavilla oleva raha. Rahan lisäksi joku voi saada hankkeen myötä myös uusia mielekkäitä harrastuksia.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

191713

Aloituspäivämäärä

18.01.2022

Loppumispäivämäärä

30.12.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt