Hanke
Yleishyödyllinen investointihanke - 14476

Luontotalo Käpälikön sisustushanke

Lakeuden Elämysliikunta ry

30.09.2015 - 05.02.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Luontotalo Käpälikön sisustushankkeessa tehdään talosta toimiva kokonaisuus. Luontotalon nimi ja toiminnankuvaus esitellään ulkoisin tauluin. Sisustuksessa pyritään luomaan hyvät palveluvarustus talon käyttäjille. Luontotalo Käpälikön tehtävänä on palvella kansalaisia heidän lähtiessä reiteille, antamalla informaatiota lähiluonnosta ja alueen palveluista. Hanke tulee myös palvelemaan talon käyttäjiä esim. luentotilaisuuksissa, kokouksissa ym. Sisustushankkeella hankitaan informaatiotauluja, karttoja lähiluonnosta sekä lisätään luonnon havainnollistamista teknologian keinoin. Talon näkyvyyttä ja tunnettavuutta ulospäin lisätään, sekä sisäistä- ja ulkoista valaistusta parannetaan. Sisustuselementit ja talon toimivuuden kannalta olennaiset hankinnat kuuluvat myös hankkeeseen. Hanke lisää talon käyttöä ja viihtyisyyttä sekä parantaa koko alueen vetovoimaisuutta. Sisustushankkeen toteuduttua taloon saadaan lisää uutta toimintaa erilaisin yleisötapahtumin, sekä suunnitelmissa olevaa luontopäiväkerhotoimintaa, luontokerhoja, luentoja, konsertteja, kokouksia jne.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

14476

Aloituspäivämäärä

30.09.2015

Loppumispäivämäärä

05.02.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Yleishyödyllinen investointihanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, investointi

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt