Hanke
Investointihanke - 280582

Lura kenttäremontti

Luvian Ratsastajat r.y.

- 30.12.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on korjata Luvian Ratsastajat ry:n ylläpitämä ratsastuskenttä, niin että kilpailu- ja harrastustoiminta voi jatkossakin jatkua alueella turvallisesti ja hevosystävällisesti. Seuran toiminnan jatkuvuuden kannalta ensiarvoisen tärkeää on saattaa kentän pohja takaisin sellaiseen kuntoon, joka mahdollistaa sen täysipainoisen käytön sekä kilpailu- kuin muussakin harrastuskäytössä. Varsinaista pinnan kunnostustyötä lukuunottamatta kaikki työ on tarkoitus tehdä talkootyönä. Toteuttamiseen osallistuvat Lura sekä valittava maanrakennusurakoitsija. Hankkeessa on huomioitu kestävän kehityksen periaatteet. Hankkeesta hyötyvät sekä Luran jäsenet että muut paikalliset ja alueelliset toimijat.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

280582

Loppumispäivämäärä

30.12.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Kaupunkien läheinen maaseutu

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tarkenne

Yleishyödylliset maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt