Hanke
Kehittämishanke - 9

LYHDE-tiedotushanke

YHYRES-kehittämisyhdistys ry

28.02.2015 - 07.01.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Alueellisen Lyhde -tiedotushankkeen tavoitteena on Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta ja uuden ohjelmakauden tuomista mahdollisuuksista tiedottaminen Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla ELY-keskuksen toiminta-alueella. Hankkeen hallinnoija on YHYRES-kehittämisyhdistys ry ja hankkeen yhteistyökumppaneina ovat Aktion Österbotten r.f., Pirityiset ry ja Pohjanmaan ELY-keskus. ELYn Vaasan ja Kokkolan toimipisteiden sekä kolmen Leader-ryhmän yhteistyöllä toteutettavan ohjelmaviestinnän tehtävänä on, että ohjelman mahdollisuudet tunnetaan, varat hyödynnetään ja vaikutukset tiedostetaan. Uusi tiedotushanke Lyhde kokoaa aikaisemmista tiedotushankkeista saadun sadon sekä uuden ohjelmakauden muutokset yhdeksi ¿lyhteeksi¿, selkeiksi kokonaisuuksiksi ja ymmärrettäväksi informaatioksi. Lyhde -tiedotushankkeen kohderyhmänä ja hyödyn saajina ovat Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakuntien asukkaat, kylät, kunnat, yritykset, yhdistykset ja muut yhteisöt sekä muut maaseututoimijat, jotka voivat hyödyntää Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2014 -2020 ja Pohjanmaan ELY-keskuksen alueellista kehittämisohjelmaa sekä Leader-toimintaryhmien Aktion Österbotten r.f.:n, Pirityiset ry:n ja YHYRES-kehittämisyhdistys ry:n paikallisia kehittämisohjelmia.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

9

Aloituspäivämäärä

28.02.2015

Loppumispäivämäärä

07.01.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

1.2 Tiedonvälitys ja esittelytoimet

Toimenpiteen tyyppi

Koulutus ja tiedonvälitys

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonvälitys ja esittelytoimet, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt