Hanke
Kehittämishanke - 66270

Maaseudun tietoliikenneyhteydet

Osuuskunta Keskikaista

28.02.2018 - 20.12.2018

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen puitteissa on tarkoitus tehdä kattava kartoitus Kokkolan ja Kannuksen maaseutualueiden tietoliikenneinfrastruktuurista. Tämän lisäksi selvitetään kotitalouksien, maatilojen ja muiden yritysten käyttämät teknologiat ja asiakkaiden tyytyväisyys nykytilanteeseen. Hankkeessa tehtävän selvityksen perusteella voidaan tulevaisuudessa kohdentaa rakentamishankkeet alueille, joilla tietoliikenneinfra ei vastaa tämän päivän vaatimuksia.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

66270

Aloituspäivämäärä

28.02.2018

Loppumispäivämäärä

20.12.2018

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.3 Laajakaistainfrastruktuuri ja sähköiset palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Laajakaistainfrastruktuuri ja sähköiset palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt