Hanke
Kehittämishanke - 75708

MaitoCoach – yritysvalmennuksella menestykseen

Suomen Yrittäjäopisto Oy

31.07.2018 - 26.06.2020

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeessa tuodaan tietoa yrityselämästä tutun hallitusammattilaisten ja yritysvalmentajien käytöstä ja sen erilaisista toimintamalleista maitotilojen arkeen hyödynnettäväksi. Hankkeen tavoitteena on löytää sellaiset toimivat käytännöt, jotka soveltuvat maitotilan ulkopuolisen osaamisen hyödyntämiseen tilan johtamisessa ja strategisessa suunnittelussa. Maitotiloilla on mahdollisuus pilotoida toimintaa ja saada sparrausta mm. henkilöstöjohtamiseen, talousjohtamiseen ja strategiseen suunnitteluun sekä tuotannon kehittämiseen. Hankkeessa kerätään yritysvalmentajien verkosto, jonka avulla työskentelyä voidaan tulevaisuudessa toteuttaa. Hankkeessa benchmarkataan laajalti yrityskenttää, olemassaolevia hallitusammattilaisia sekä tutustutaan hallitusammattilaisia käyttäviin yrityksiin ja organisaatioihin. Hanketta toteuttaa Suomen Yrittäjäopisto yhteistyössä Maitoyrittäjät ry:n kanssa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

75708

Aloituspäivämäärä

31.07.2018

Loppumispäivämäärä

26.06.2020

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.2 Uusien tuotteiden ja menetelmien kehittäminen

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonhankintahanke, teollinen tutkimus (tuki 80 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt